Scholten Pensioen Adviesbureau

pensioen

Contractverlengingen en het wijzigen van pensioenregelingen zijn aan de orde van de dag. Werkgevers met gegarandeerde pensioenaanspraken kampen met de vraag of zij moeten overstappen naar een andere pensioenregeling. En bij contractverlengingen van beschikbare premieregelingen (premieovereenkomsten) op basis van beleggingen, speelt het (duurzame) beleggingsbeleid een steeds belangrijkere rol. Weet u bij welke pensioenuitvoerder de stabiliteit tussen risico en rendement het beste in balans is en welke pensioenuitvoerder het beste bij uw organisatie past?

Steeds meer werkgevers zijn op zoek naar een goed (pensioen)alternatief vanwege de alsmaar oplopende pensioenpremies en de aanhoudende wetswijzigingen waardoor pensioenregelingen steeds weer opnieuw moeten worden aangepast.

Een aantal andere belangrijke zaken die spelen zijn het (in)voeren van een ouderenbeleid en zeker niet de minst onbelangrijke, het verhogen van de pensioenbewustwording van werknemers. Uit onderzoek blijkt dat werknemers gedurende de laatste 10 jaar van hun loopbaan ondersteuning van hun werkgever verwachten. Het mogelijk maken van aanpassingen in de werktijden en het bespreekbaar maken van een flexibele pensioenleeftijd staan bovenaan de verwachtingenlijst.

Wat kan Scholten Pensioen Adviesbureau voor u betekenen?

In ons advies leggen wij verbanden tussen al dit soort zaken. Daarnaast kunnen we elke pensioenofferte reproduceren waardoor we ze op juistheid kunnen controleren en elk gewenst scenario op de korte, middellange en lange termijn doorrekenen zodat u de juiste keuze(s) kunt maken. Ook het analyseren van het beleggingsbeleid van verschillende pensioenuitvoerders behoort tot één van onze specialiteiten. Bent u op zoek naar een goed pensioenalternatief, want die zijn er, ook dan kunnen wij u helpen.

Geïnteresseerd in de vraag of wij iets voor u kunnen betekenen? Bel of klik hier voor een gratis kennismakingsgesprek.

Een totaaloverzicht van onze diensten en werkwijze vindt u terug in onze dienstenwijzer.

 

© Copyright 2020 Scholten Pensioen Adviesbureau.